Välkommen till vår Blogg, en mötesplats för beställare och våra föreläsare, utbildare, moderatorer och underhållare. Genom att våra medlemmar skriver artiklar om de ämnen de verkar inom så kan du som beställare och intressent lära känna dem bättre.

Om konsten att leda på scen

 

Varje gång du leder ett möte står du på scen. Varje gång är framträdandet viktigt, om inte avgörande för vilket resultat du får. Värdskapet, kroppsspråket, konsten att lyssna och involvera deltagarna är några hörnpelare – och det fina är att de alla går att utveckla och träna på!

Som moderator och föreläsare står jag ofta på stora scener, då är det naturligt att förbereda sig mentalt och ha en plan för sitt framträdande. Vad vill jag signalera? Vilken energi vill jag skapa? Ska jag komma in från höger eller vänster? Hur interagerar jag med publiken? Vilka ord börjar jag med?

Jag tror det är precis lika viktigt för de mindre mötena, de där vardagsmötena vi alla någon gång funderar över meningen med. Som mötesledare kan jag med några medvetna val göra annorlunda och förädla mina möten. Och jag kan använda mig själv som verktyg i den sköna konsten att leda på scen. För det är en skön konst, om ibland en utmaning, att stå på scen och leda andra. Det är också en personlig och utvecklande resa att bli mer medveten om hur just jag kan göra skillnad. Och framförallt är det roligt att bli mer uppmärksam på sina egna mönster och snabbt se effekten av förändringarna.

Här kommer några av mina tips:

  • Måna om inledningen av mötet. Visa med ord och kroppsspråk att alla är välkomna. Trygga med tydlig inramning. Syfte, agenda, ramar.
  • Ta plats på scen: Våga använda gester och din röst för att skapa intresse och energi.
  • Involvera: Det finns sällan behov av envägskommunikation. Utan involvering kan du tappa den mest intresserade mötesdeltagare.
  • Ställ öppna frågor som leder vidare och fördjupar dialogen. Var medveten om när det behövs stängda frågor – använd dem restriktivt.
  • Lyssna: Lyssna aktivt och både på det sägs och det som inte sägs. Var en förebild i lyssnandet. Det är en outnyttjad potential i alla verksamheter.
  • Variera: Slentrian och monotoni dränerar möten på energi. Utan energi får vi inte ut det vi vill då människor möts. Variera också variationen. Stå upp, sitt ned, bikupor, helgrupp, gå ut, gäster, film, blädderblock, äpple i vattnet, hembakat och roliga övningar.
  • Var äkta: Hitta ditt sätt att leda på scen, ta sedan ett kliv utanför komfortzonen. Där ska du vara!
  • Förbered dig mentalt: Lägg en liten stund inför nästa gång du leder ett möte och visualisera dig själv på scenen. Hur trygg, stark, komÅsa Lindellpetent och alldeles fantastisk du är!

Testa något nytt på nästa möte, utvärdera och be om feedback. Sedan är den ständiga förbättringen igång och nästa steg blir ännu lättare. Och roligare. Inför nästa möte jag leder har jag bestämt mig för att använda min röst mer medvetet. Att variera i tempo, volym och intensitet. Kanske kommer jag till och med att sjunga en trudilutt framåt kvällen..........

 

//Åsa Lindell

 

Läs mer om Åsa här>>