Välkommen till vår Blogg, en mötesplats för beställare och våra föreläsare, utbildare, moderatorer och underhållare. Genom att våra medlemmar skriver artiklar om de ämnen de verkar inom så kan du som beställare och intressent lära känna dem bättre.

Som jag berättade i förra Nyhetsbrevet så har vi vad jag vet i dagsläget 3 föreläsare som ger ut eller har nyligen gett ut böcker, Nina Jansdotter, David Zaar och Lena Holfve. Både David och Nina deltar på Bokmässan i Göteborg som pågår mellan den 27-30 september.

I dagarna ger Nina Jansdotter ut boken Nå ut med Facebook – lär dig använda sociala medier för att stärka ditt varumärke, på förlaget Whip Media. Hon kan även anlitas som föreläsare genom oss på Novarum Talarförmedling, i hur man använder sociala medier i sitt jobb. Kontakta oss för mer information och för att boka henne.

Tio tips på hur du använder Facebook som karriärverktyg

NutmedFacebookFacebook och andra sociala plattformar kan användas som ett bra karriärverktyg. Här kan du till exempel följa företag som du skulle kunna tänka dig jobba på, samarbeta med eller ha som kunder i framtiden. Du kan bli hittad av presumtiva arbetsgivare, rekryterare och kunder. Du kan rent allmänt stärka ditt personliga varumärke, visa vad du kan, bli inspirerad av andras karriärframgångar, bredda ditt kontaktnät samt på ett smidigt sätt hålla dina befintliga kontakter varma. Du kan även omvärldsbevaka vad som händer i den nischen du verkar i och så vidare. Möjligheterna är många eftersom det finns många människor inloggade, vilken tid som helst på dygnet som du själv logga in. Här kommer Nina Jansdotters 10 bästa tips.

  1. Ha ett syfte

Vad vill du få ut av din närvaro på Facebook och i sociala medier? Ju mer tydlig du är med detta, desto mer kan du styra in på det du vill uppnå istället för att du planlöst lägger din tid där.

  1. Boka in tid för nät-nätverkande

Att bara nätverka på Facebook när du får tid över ger inte lika mycket som när du avsätter tid i din almanacka för att vara där och göra något seriöst av det. Ta dig tiden och som sagt planera in.

  1. Skaffa förebilder

Vem jobbar med Facebook på ett sätt som du tycker verkar fungera väl och som får mycket ut av den tiden de lägger där rent karriärmässigt? Följ dem och lär dig mer om hur de kommunicerar. Inte för att du ska göra exakt samma men för att du ska observera och ta till dig av olika framångsstrategier och sedan kan göra på det sättet som passar dig själv bäst.

  1. Sätt upp konkreta mål

På samma sätt som det är bra att ha ett syfte i grunden så är det också bara att sätta upp konkreta mål, som till exempel hur många följare du vill ha, eller hur många visningar du vill sträva efter att få på ett specifikt inlägg och så vidare. Detta är bättre än att ”det får bli som det blir”. Då är det också enklare att följa upp och se vad den tiden och energin gav som du lagt på Facebook under en vecka eller år.

  1. Lär dig under tiden

Du behöver vara med i matchen för att lära dig. Det fungerar inte så bra att tro att du ska sätta din strategi innan du har börjat. Mycket är learning by doing i sociala medier.

  1. Dela med dig

Bjud på dina kunskaper och det du brinner för. Ge tips och inspiration utifrån dina erfarenheter. Den som delar med sig får mycket tillbaka. Istället för att fundera mest på vad du får ut av din närvaro på sociala medier. Var den som tillför mest själv. Det ger bra nätverkskarma förr eller senare. Kanske inte direkt men över tid.

  1. För dialog

Undvik megafonliknande inlägg. Vi är på sociala medier för att vi har behov av att vara sociala med varandra. Ingen vill i längden följa någon som bara gör reklam och inte svarar på kommentarer och så vidare. Ställ frågor, diskutera, svara, så ökar du dessutom spridningen på dna inlägg.

  1. Satsa på rörliga bild

Små enkla filmer syns bra i flödet och brukar engagera. Facebook brukar dessutom ranka upp filmer då de gillar att ha den typen av inlägg på sin plattform. Följarna får lättare att lära känna dig också om de ser dig på film och ser hela ditt uttryck, mimik, kroppspråk. Hör din röst etcetera. Det brukar bli bra spridning med film. Känns det läskigt? Övning ger färdighet.

  1. Följ företag du är nyfiken på

Passa på och följ de företag och organisationer som du är nyfiken på. Kommentera gärna och gilla inlägg. Följ med vad som händer. Ser du att de skriver att de har fått in en stor order eller att det märks att de har mycket på gång. Då har du ett bra läge att ligga steget före och kontakta dem och sälja att in att du vill jobba hos dem eller ha dem som kund och vad du kan tillföra. Detta innan de hunnit gå ut med en jobbannons eller söka nya leverantörer av tjänster. Var proaktiv.

  1. Stå ut med kritik

Alla som kliver fram på nätet och syns mer än andra får både ris och ros. Var glad för att du får gilla och att många peppar dig. Lär dig att alla kan inte älska allt du är och allt du gör. I värsta fall övergår kritiken till hat och då får du överväga att anmäla inläggen, gå till polisen om det skulle blir riktigt allvarligt, eller blocka personerna.

Nina Jansdotter3 Men vanlig kritik är inte ”farlig”. Visa att du står upp för dig själv. Då kan du vända kritik till din fördel.

 

 

                                                                                                           Vi tackar Nina Jansdotter för dessa tips!

 

Framtidens smarta städer    

För tio år sedan levde majoriteten av alla människor på landet och hade gjort så sedan tidens begynnelse. Den snabba urbaniseringen över hela världen har snabbt ändrat hur vi lever och var vi bor. Det är sannolikt 

Smart cityatt det inom en generation kommer vara så många som 70% som lever i städer.

Städer kommer med andra ord att bli viktigare och viktigare för planetens överlevnad och för oss människor. Även ur ett ekonomiskt perspektiv intar städer en särställning, exempelvis står de 600 ledande städerna för cirka 65% av den globala bruttonationalprodukten.

Vad kan vi göra för att städer ska bli miljösmarta? För att vi som bor i städer ska må bättre? Hur kan vi dela de resurser som finns i städer på ett mer effektivt sätt? Lyckas vi lösa städers utmaningar, löser vi också många av de kritiska frågeställningarna som måste lösas för att säkerställa ett hållbart samhällsbygge. 

Det är här begreppet smarta städer gör entré. I en smart stad löses denna typ av kritiska frågeställningar med hjälp av ny teknik och data. I en smart stad är alla delar uppkopplade och resursutnyttjandegraden är maximerad. I en smart stad har barriärer mellan dess olika delar brutits ned. En smart stad har digitala processer där det är effektivt och bra för medborgaren.

Tänk om vi skulle lyckas lösa miljöproblem och överutnyttjande genom att städer går samman kring ett antal principer och lösningar på samhällsutmaningar? Att finna lösningar på nationalstatsnivå blir då plötsligt inte lika viktigt. Kanske är vi på väg tillbaka till en modell snarlik renässansens stadsstater, där staden i många fall hade ett större inflytande på kultur, utveckling och affärsliv.

Finns det många smarta städer? Sanningen är att det inte finns någon stad som uppfyller alla kriterier, men då begreppet egentligen är en långsiktig vision är det heller inte så konstigt. Det finns däremot ett antal städer som har lyckats inom olika områden.

Städer som allmänt betraktas som ledande är Dubai, Amsterdam och Barcelona och i viss mån Amsterdam och Köpenhamn. Dubai har som överordnat mål för sin satsning ’lycka’, dvs hur lycklig medborgaren blir av att bo och jobba i staden.

I min föreläsning kommer jag att ge en översikt av hur långt vi kommit med utvecklingen av smarta städer, både i Europa och andra delar av världen. Jag kommer att försöka visa på möjligheterna med ny teknik (artificiell intelligens, automation, analytics, självkörande bilar, smart grid, osv). Jag kommer också geCarl Piva
en bild av de visioner och mål som städer har enats kring samt de styrmodeller de sjösatt för att få initiativen att leverera värde. 

Best wishes,

Carl Piva

Boka Carl Piva här

Diskriminering på arbetsmarknaden – varför finns den?

263252e1 5c07 4025 98f2 54cb561aede9 mediumVarför finns det åldersdiskriminering på arbetsmarknaden av idag. Är det som oftast dåligt eller snarare svagt chef/ledarskap eller finns det något annat som ligger bakom.

Att någon förväntar sig för hög lön! Vet inte hur många rekryterare som gjort detta "ta för givet" antagande utan att istället fråga eller att rekryteraren arbetat yrkesproffsig. När man (jag) sedan frågat kandidater i andra rekryteringar har så fallet inte alls varit utan företag har helt enkelt missat ett toppentillfälle. Ett yrkesproffs ska kunna ställa frågor och samtala om motivationsfaktorer eller bruka tester som innehåller t ex drivkrafter, motivationsfaktorer.

Jag tror dessvärre att det ofta är rädsla. Rädsla är den starkaste av våra känslor och den slår ut alla andra känslor eller kanske tankar är bättre ordval. I mitt test EPT finns det en profil som skiljer sig från de andra på just denna punkt - en arketyp som själv vågar och själv även anställer personer som t.o.m. är mer kompetenta än sig själv. Föga förvånande kallas denna profil för Den Professionella arketypen.

Något annat?

Att man rubbar gruppdynamiken! Att en senior person kommer in i en grupp med mindre erfarna eller utbildade kollegor, så skulle det kunna eventuellt - ty det är ett antagande, att detta skulle kunna leda till rubbningar/obalans/spänningar.... Ja om så skulle vara fallet kanske problemet ligger någon helt annanstans – t ex i tidigare rekryteringar. Vill man bara ha kompisar/likasinnade runt omkring sig på jobbet också? På allt för Stefan Lindstrm 1många företag synes alltför homogena grupper. Ett friskt företag har enligt min mening en icke homogen gruppsammansättning där medarbetare är och känner sig trygga i sig själva, ja kanske även vana vid detta så att det inte uppstår osäkerhet på individnivå bara för att vederbörande inte är van att arbeta/umgås med en som t ex är 10 år äldre, eller har ett annat kön eller kommer från en annan kultur eller bransch. Hur berikande är det att rekrytera en person från exakt samma bransch. Min och även andras forskning i detta säger - föga framgångsrikt - men himla säkert för den osäkre och rädda chefen/ledaren. Framgångsrika företag har allt som oftast startas av någon eller några från en helt annan del. Dvs någon som kommer utifrån och "ser" den nya kommande marknaden, potentialen, produkten, tjänsten osv.

All the best 
Stefan Lindström

Ny ägare och dags att planera höstens evenemang

Tack och Talet lever vidare

Efter att i närmare 15 år drivit Novarum Talarförmedling har jag ”med ålderns” rätt beslutat att ta det lite lugnare och därför lämnar jag med varm hand över verksamheten till Liselotte Lättman. Jag känner mig trygg med att både föreläsare och inköpare kommer att tas väl omhand och att många förmedlingar kommer att ske framöver eftersom jag har haft nöjet att samarbeta med Liselotte i andra sammanhang.

Liselotte Lättman är en serieentreprenör som förutom Novarum Talarförmedling även driver Ryon Märk AB (märkpennor som sitter i alla väder) och hon har även en del uppdrag som utbildare och mentor inom starta eget och personlig utveckling, Business Partner i Personligt Mästerskap.

Liselotte har gedigna kunskaper, både teoretiskt och praktiskt, inom företagsekonomi bl a redovisning, moms, skatter, arbetsrätt, löneadministration och juridik och hon har öga för att se möjligheter till effektivisering i de verksamheter hon verkar. Personlig utveckling, coaching och ledarskap är ämnen som ligger Liselotte varmt om hjärtat.

Jag önskar både kunder, föreläsare och Liselotte ett stort lycka till i fortsättningen!!

Vänliga Hälsningar

Sten-Ove Eriksson

 

Sommarens och höstens evenemang!

liselotteSom ny ägare av Novarum Talarförmedling så hoppas jag du vill fortsätta att vara kund resp Talare hos oss. Jag ska göra allt vad jag kan för att hjälpa Er att få den bästa hjälp ni behöver.

Kontakta mig när ni vill anlita föreläsare, utbildare, moderator eller liknande uppdragstagare så hjälper jag dig hitta rätt.

Varma hälsningar

Liselotte Lättman
 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-99 69 111
Bodarna 6
825 32 Iggesund
Ingår i Jokell AB