a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö #

Föreläsare som börjar med å

Åsa Lindell

Åsa Lindell

Personligt ledarskap

En fråga om att ta ställning och våga vara förebild. Föreläsningen baseras på Åsas erfarenhet som ledare i små och stora organisationer och som konsult i ledningsgrupper i börsnoterade företag, statliga verk och tillväxtföretag.