a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö #

Affärsutveckling

Stefan Engeseth

Stefan Engeseth

"ONE - Bli ett med kunden!"

Vi är mitt i en konsumentrevolution och måste släppa in kunden i processen med att skapa nya produkter och tjänster. Föreläsningarna är fyllda med innovativa idéer.

Stefan Engeseth, författare, konsult och föreläsare. På sin fritid läste han management och marknadsföringslitteratur, ett stort intresse som har lett till skapandet av hans egna teorier och koncept. Stefans idéer är ofta innovativa och framtidsorienterade, ibland på gränsen till vad som anses traditionellt acceptabelt. Dock, baseras alla idéer på verkligheten om att utan innovation och visioner så överlever inte företag i dagens konkurrensutsatta affärsvärld.
Internationell media har beskrivit honom som en av världens ledande experter och talare inom sitt område, men själv vill han se det han gör som sunt förnuft.

Ruth Brännvall

Ruth Brännvall

Öka din internationella konkurrenskraft – se över din hållbarhetsstrategi

Den ledning som har tänkt igenom och utvecklat sin strategi för hela organisationen har bäst möjligheter att visa ledarskap inom hållbar utveckling.

 

Ruth Brännvall har bland annat arbetat med den brittiska entreprenören Richard Branson (Virgin-gruppen)för att etablera samhälls- och hälsoprojekt i Afrika, och har idag kunder både inom privat och ideell sektor. Tidigare arbetade hon inom media och telekom, bland annat som strategichef på Orange/France Telecoms huvudkontor i London och Paris.
Ruth Brännvall är med i den svenska tekniska kommittén som tagit fram ISO 26000, hos Swedish Standards Institute. Hon är utbildad journalist och ekonom.

Tiina Bruno

Tiina Bruno

Föräldrasmarta företag

Många företag kallar sig föräldravänliga idag och ger olika typer av stöd till anställda föräldrar. Men det räcker inte längre för att vara attraktiv som arbetsgivare och inte bara locka, utan framför allt utveckla och behålla sina medarbetare – genom livets olika faser. 

Tiina Bruno är företagscoach (ICF), föreläsare och grundare av koncepten ”Föräldrasmart” (författare till boken med samma namn) och ”Energihjulmetoden”. Hon har lång erfarenhet av att med hjälp av ledarskap, kommunikation, visionsarbete och värderingar utveckla företag och individer. Med värme, engagemang och energi guidar hon såväl stora som små företag samt enskilda personer i att börja ta vara på ALL kompetens, skapa maximal energi, leva ett ”helt liv” – samt landa i hur det ska gå till i praktiken.