a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö #

Teamutveckling

Astrid Boisen

Astrid Boisen

Insikt och Kunskap

Astrid Boisen har ett engagemang och en värme som smittar. Hon kan ena minuten vara djupt allvarlig, i nästa med humor locka till härliga skratt.
Hon tycker om övningar, som leder till nya insikter, utan att det blir jobbigt. Och hennes bilder är roliga.

Astrid Boisen är beteendevetare med många års ledarerfarenhet från bl.a. Volvo och Previa. Hon har lett flera uppmärksammade förändringsprojekt på ett mycket framgångsrikt sätt. Personligt, inspirerande och med konkreta exempel från sin egen karriär vill hon uppmuntra dig att våga se dig själv ur såväl det egna perspektivet som ur andras och att våga fråga, reflektera och ändra dig i ditt sätt att vara och agera.

Cecilia Öman

Cecilia Öman

 

Cecilia tog civilingenjörsexamen i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Sedan arbetade hon som konsult och forskare vid Svenska Miljöinstitutet (IVL, Svenska Miljöinstitutet) i Stockholm, och tog samtidigt doktorsexamen KTH.  Efter tio på IVL började hon arbetade med forskningshandledning i fattiga länder vid International Foundation for Science (IFS), samtidigt som hon tog docent examen på KTH med inriktning mot vattenförvaltning i fattiga länder. Efter tio år på IFS började hon arbeta deltid med forskningshandledning i fattiga länder som biträdande programdirektör i kemivetenskap vid International Science Programme (ISP) vid Uppsala universitet. År 2009 grundade Cecilia volontärorganisationen Action10, www.action10.org i syfte att bekämpa extrem fattigdom och 2016 grundade hon ett social företag, Human Rights & Science (HR&S), www.humanrightsandscience.se, som samarbetar med vetenskapliga institutioner och sociala företag i länder Söder om Sahara Afrika.

Jivan Wells

Jivan Wells

”Livet som Affärskoncept”

Det går att driva företag på feminina principer utan att kompromissa. Det går att skapa lönsamhet och samtidigt skapa en harmonisk helhet av arbete, familj och fritid.

Jivan Wells har över trettio års erfarenhet och utbildning i internationellt ledarskap, coaching, teambuilding, personlig och andlig utveckling. Hon har levt och arbetat över hela världen.

Peter Stridh

Peter Stridh

”Livet är en STRID H..!”

Peters föreläser bl.a. om vår kommunikation, som ledare och som medarbetare. 
Han talar även och utbildar om vikten av klarspråk. Peter är en mycket efterfrågad medarbetarskaps- och ledarskapsutvecklare.
Han har bl.a.arbetat med personalutvecklingsinsatser på Sahlgrenska Universitet Sjukhusets Akut och Olycksfallsmottagning.

Peter Stridh är leg. psykolog och organisationskonsult. Arbetar med organisation, ledarutveckling, medarbetarskap, assessment & urval. Specialiserad på människans villkor i organisationen. Stor erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete på individ och gruppnivå. Har en bakgrund från Arbetsvetenskaplig forskning vid Psykologiska Institutionen i Göteborg.

B Robert Andersson

B Robert Andersson

Förändringsprocesser

B Robert Andersson driver och har utvecklat och driver behandlingsprogram inom områden som tidiga sexuella övergrepp, kemiskt beroende, vuxna barn och kriminalitet. Han är också handledare vid flera verksamheter, både inom den privata och offentliga sektorn, samt inom idrottsvärlden.

B Robert är en van och uppskattad föreläsare inom sina ämnesområden.

  • Kriminalitet
  • Tidiga sexuella övergrepp
  • Alkoholism på arbetsplatsen
    • Ledarskap
    • Grupputveckling
    • Personlig utveckling