Agneta Moquist

”Med näsan i fontanellen”

Vision, intention, realitet

Den som snusar ett litet litet barn över dess fjuniga hjässa hamnar ofrånkomligen med näsan i ”den lilla källan”.
Ordet fontanell kommer av italienskans liten källa. Genom denna mjuka öppning kan man känna blodet pulsera.
Det är då vi tar oss tid att känna vördnad, stillhet och kärlek.

Vid 1½ års ålder har fontanellerna vuxit igen (ja, vi har faktiskt två) och vi har börjat att bepansra oss och hittat olika alternativa överlevnadsstrategier.
En del riktigt bra och en del mer negativa, inte minst för oss själva. Som tonåringar och vuxna har vi utvecklat tankemönster som ofta försätter oss i situationer som vi inte till fullo behärskar.

Kan vi leva våra drömmar och vad spelar kvantfysiken för roll i våra liv?

Vi kan bringa lite klarhet i varför det som vi upplever som verklighet tar sig uttryck i ibland inte helt rättvisa och, som vi tycker, logiska resultat.  Stämmer vårt invanda att flit och intelligens är de mest tillförlitliga faktorerna för framgång? Ser vi oss omkring i världen så kan man nog bli lite tveksam. Eller hur?

Kanske finns det en potential att förverkliga i varje ögonblick. En potential som ger oss möjlighet att förverkliga och leva våra drömmar. Om vi redan i det ögonblicket då ett sammanträffande eller ett ”under” händer kan bli medvetna om dessa och då utnyttja dess möjligheter optimalt. Det är numer ett faktum att medvetandet omsätts i energi. Varje tanke som blir till en intention skapar en realitet. När detta blir till en sanning för oss inser vi att vi kan ha stor glädje över att tänka över våra tankar. Detta har länge varit en realitet i idrottsvärlden där flertalet av de främsta har tänkt, visionerat och sett för sitt inre det mål de eftersträvat.

Agneta Moquist arbetar som moderator, föreläsare och inspiratör samt med chefsutveckling – Organisationsutveckling och styr- och ledningsfrågor. Agneta är mycket uppskattad för sin ”pedagogiska humor” och sitt osedvanligt reflekterande intellekt. Agneta har under perioder i sitt liv levt och arbetat i Israel, Frankrike och USA och har även gjort längre resor i bl a Indien. Agneta har akademiska  poäng i svenska språket, litteraturhistoria, idéhistoria, pedagogik och religionsvetenskap.