Agneta Nyholm

Jämnställdhet och värdegrunder

 

Under hösten 2017 var Agneta talare på Islands internationella jämställdhetskonferens Gender Equality – towards he for she – she for he tillsammans med bl.a Vigdis Finnbogadottir. Det var i mötet med Island som hon verkligen lärde sig hur man jobbar med jämställdhet på djupet. De är bäst i världen för åttonde året i rad och deras strategier och tillvägagångssätt är glasklara. Hon delar med sig av de tankeväckare hon fick där och som hon tror kan inspirera oss här hemma i vårt arbete.

Agnetas föreläsningar är roliga och inspirerande och hon har utbildningsdagar i olika ämnen som sätter fart på jämställdhets- och värdegrundsarbete ute på arbetsplatser. Det här kan göras genom seminarier, workshops och videostudiecirklar som stimulerar nya tankegångar, bryter mönster och ändrar beteenden både bland män och kvinnor.

Ett axplock av teman Agneta föreläser kring:

#metoo- ett gemensamt uppvaknande

Kvinnors kraft, en resa genom mörker och ljus

Fjantar, alfahanar och goda män

Framtids- och värdegrundsarbete

Där mörker möter ljus-en resa i kvinnohistoria

Graceful Living- Konsten att leva varsamt och innerligt.

 

Agneta Nyholm inspirerar oss att tänka i jämnställdhetens banor med värme, ljus och kraft.