Anna Bergholtz

Alla har vi en blindbonus

En inspirationsföreläsning med Anna Bergholtz, som når ditt hjärta och din hjärna. Med humor och energi bjuds du med på en ögonöppnande resa som får dig att tänka utanför ramarna, se tillgången i det svåra och ger dig insikter i vinsten av mångfald.

Ingen människa går genom livet utan att möta motgångar. Men alla kan välja hur en hanterar de, ens inställning och vad en fokuserar på.

Anna Bergholtz har mött motgångar som få. Som liten blev hon svårt sjuk och satt i rullstol. 24 år gammal blev hon blind. Men detta har inte hindrat henne från att bli Sveriges första blinda filmrecensent, uppfylla drömmen om att bli författare och leva det liv hon vill. Något som enligt Anna handlar om hennes egen inställning. Idag ser hon blindheten som en tillgång och sig själv som mer seende. Ett budskap hon verkligen brinner för. Vinsten av mångfald och hur olikhet berikar.

Anna är en förebild för många. Som föreläsare inspirerar hon allt från skolungdomar inför framtiden till företag och andra verksamheter att tänka nytt. Det handlar om att se styrkan i det som tycks vara en svaghet och göra det till något fantastiskt.

Sagt om Anna:

"En helt fantastisk föreläsning, och tjej! Att lyssna på hennes resa är så intressant, hon är så underbart positiv att det finns ingen chans att man inte går från föreläsningen med ett leende på läpparna och med en helt ny insikt på hur man ser på sitt eget liv.” Lisa Montgomery, DMC Sweden

"När Anna pratar växer mina öron.... personligt, proffesionellt och intressant.” Deltagare vid SKL:s Kvalitetsregisterkonferens

"Anna verkar vara en riktig powerkvinna som ser på livet med glädje… En riktigt bra förebild och definitivt en person vi alla borde lyssna på.” Sophie Gripenberg, bloggare

Föreläsning fr. 30 min – 1 h 30 min. Kan kombineras med workshop.

Anna skrädarsyr även tal/föreläsningar med funktionshindersperspektiv och/eller patientperspektiv.

Anna föreläser också under denna rubrik

Öppenhet är lönsamhet

En föreläsning som ger kunskap och inspiration att vilja arbeta mer med mångfald, funktionsvariation, tillgänglighet och öppenhet. Något som varken behöver vara krångligt eller kostsamt utan i själva verket riktigt roligt och något vi alla vinner på.

Det finns mycket rädsla och okunskap kring frågor som berör funktionsnedsättning. Hur gör vi för att alla ska kunna delta? Vågar en som arbetsgivare anställa någon som är blind? . Samtidigt uppger 1,8 miljoner människor i Sverige att de har någon form av funktionsnedsättning. Räknar vi in anhöriga, som familj, vänner och arbetskamrater är det här något som berör oss alla.

Allt högre krav ställs dessutom på tillgänglighet i form av mänskliga rättigheter. Något som alla också vinner på. Att mångfald, funktionsvariation och tillgänglighet är viktiga frågor att hänga med i råder det ingen tvekan om.

Anna Bergholtz förlorade synen i vuxen ålder och har erfarenhet av båda sidor, att inte ha samt ha en funktionsnedsättning. Liksom alla andra är hon patient, passagerare, yrkesperson och medborgare. På ett tydligt och lättbegripligt sätt lär Anna dig mer om tillgänglighet, funktionsvariation och mångfald. Hon inspirerar på ett avdramatiserat sätt och gör kopplingar till egna erfarenheter.

Områden som berörs är:

  • Tillgänglighet – varken svårt eller tråkigt
  • Funktionsvariation – en viktig mångfaldsfråga
  • Bättre tillgänglighet ger vinster för alla

Anna Bergholtz är socialpedagog, journalist och diplomerad coach. Hon är känd som ”Blindchick” efter medverkan i Morgonpasset och Christer i P3. Vi har även sett henne recensera film i Kanal 5:s Breaking News med Filip och Fredrik. Anna skriver också barnböcker och syns ofta i debatten om lika behandling.