Åsa Lindell

Personligt ledarskap

En fråga om att ta ställning och våga vara en förebild.

Med utgångspunkt från olika bilder kommer Åsa att beröra det personliga ledarskapet, utifrån tankar om just det personliga ansvaret som ledare. Föredraget blir inspirerande utan att bli för ytligt, och frågorna som ställs förutsätter en interaktiv dialog i salen.

Exempel på frågeställningar som Åsa vill att deltagarna ska ställa till sig själva kan vara: 

  • Har jag tagit ställning som ledare?
  • Till vad?
  • På vilket sätt är jag en förebild som ledare?
  • Vad är mina outnyttjade potentialer som ledare?
  • Vad hindrar mig att använda dem fullt ut?
  • Vad behöver jag göra för att bli ännu bättre?

 Föredraget kryddas med exempel men baseras främst på Åsas egen erfarenhet som ledare i små och stora organisationer och på Åsas arbete som konsult med ledningsgrupper i allt från börsnoterade företag till statliga verk och tillväxtföretag.  Åsas ledarskapsteorier bygger på tesen att alla har en outnyttjad potential, oavsett om man är ledare eller medarbetare.

En framgångsrik ledare måste kunna:

  • Skapa vilja till gemensam riktning och leva efter den (gemensamma värderingar, vision/mål)
  • Coacha sina medarbetare till ett gott självförtroende och samspel inom/mellan olika funktioner

  • Vara tydlig i sitt kravställande (på resultat, uppfyllande av mål etc)

  • Ge intensiv och daglig feedback (det räcker inte med utvecklingssamtal!)

Åsa Lindell: Som van kommunikatör, utifrån olika perspektiv - informationsdirektör för större företag, verksamhetskonsult, coach, styrelseledamot och egen företagare - tror Åsa på kommunikationens makt att skapa insikt och inspirera till handling. Som föredragshållare har Åsa lärt sig att både ta plats på scen, skapa kontakt och bidra till givande möten. Hon har haft uppdrag för bl a Företagarna, Nordiska Shopping Center, Business Region Göteborg och Svenska Mässan.Sist men inte minst har Åsa en förmåga att skapa energi och delaktighet bland deltagare i seminarium och andra möten. En delaktighet som ofta smittar!