Carl-Johan Forssén

”Från följare till ledare”

Tycker du om att leda eller följa?
Vem leder dig på arbetsplatsen?
Vem leder dig på kvällen efter jobbet?

För att nå framgång i livet krävs att du klär i dig ledarrollen för ditt liv. Istället för att låta omständigheter styra dig så bestämmer du dig för att ta kontroll över ditt öde och börja eftersträva att nå dina uppsatta mål. Oavsett hur du definierar vad som är framgång, så kommer den inte att komma om du själv inte gör något för att närma dig den.

Under föreläsningen kommer du inse vikten av att ta ansvar och hur du även kommer att bli bättre på att leda andra människor när du lärt dig leda dig själv.

  • Har du svårt att få med dig dina medarbetare i dina beslut?
  • Har du svårt att förstå varför dina kollegor agerar som de gör?
  • Har du svårt att delegera ansvar?

På denna föreläsning får du lära dig att urskilja olika personlighetstyper och hur du ska leda dessa. Vad som är deras svagheter och vad som är deras styrkor och hur du då skall använda dessa egenskaper för att skapa effektivare grupper. Du får även lära dig några olika alternativ att leda ett företag på som gör att du får mer tid över för annat i livet, så som familj och vänner, men ändå tjäna pengar.

Carl-Johan Forssén har en bred utbildning från högskolan, där han har läst psykologi, ledarskap och pedagogik. Vid sidan av skolan har han de senaste sju åren studerat personlig utveckling själv och tillsammans med olika mentorer. Praktiska erfarenheter inom ledarskap har han fått som befäl inom försvarsmakten de senaste åtta åren. Carl-Johan har med sina breda tvärvetenskapliga kunskaper hittat ett antal verktyg som behövs för att utveckla sig själv och att för att hjälpa andra att utvecklas.