Dan Krantz

Jobbar vi tillsammans eller bara samtidigt

Om vikten att ha kul på jobbet!
På alla arbetsplatser vill man ha ett gott klimat och skapa den där känslan av att vi är en enhet som drar åt samma håll. Vi bemödar oss om att sätta tydliga verksamhetsmål och att skapa budgetar som är tydliga och möjliga att följa upp. Men ibland glömmer vi bort människorna som ska göra allt det här. De är på jobbet en hel del men de lever ett annat liv också.

Att ta hand om dig själv det är det enda som betyder något i slutändan. Det är du som har ansvaret för hela den biten. Både hemma och på jobbet.

Med humor, glädje och praktiska övningar tar Dan oss med på en resa i livet och i arbetslivet som ger oss insikter och aha-upplevelser på båda områdena.

Ur innehållet:

  • Lust och pust – om vikten att ta det lugnt emellanåt
  • Leta glädje i din omgivning – om att vi hittar det vi letar efter
  • Skulle jag vara... - om attityder
  • Kroppen & Knoppen – båda måste vara med
  • Nuet är enda stället det blir nåt gjort – Om närvaro och engagemang

Inspiration, motivation, lust och med ett stort engagemang skapar vi stället där vi vill vara!

Dan Krantz har 25 år erfarenhet av att jobba med människor, som chef och ledare och under de senaste 10 åren också med rehabilitering. Det finns en stor och självupplevd erfarenhet med i föreläsningarna. Dan vänder sig både till dig som har en chefs/ledarroll och till den vanlige medarbetaren. Det är tillsammans ni ska skapa det framgångsrika företaget. För så är det, på företag där det finns livskraftiga människor som är nöjda med sina egna liv, där växer sig framgången stor och stark. Dan är coachen och konsulten som jobbar med hjärta och hjärna för att skapa det goda arbetslivet.