Eva Norrman-Brandt

”Det personliga ledarskapet”

– jag kan bara vara mig själv, men HUR?

Föreläsningen varvar teoretiska inslag med reflektion och diskussion.

Det krävs en hel del av en ledare idag – fokus ligger på att skapa förståelse och acceptans för verksamhetens mål, att skapa motivation och engagemang hos medarbetarna och att därigenom öka effektivitet och lönsamhet i en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Dagens ledare förväntas besitta en rad egenskaper som landar inom det mellanmänskliga, kommunikativa eller ”mjuka området”.

Idag räcker det inte att vara en duktig specialist inom sitt gebit man måste också som ledare utstråla entusiasm, energi och leva som man lär.

Många frågar sig ”kan ledarskap läras ut”, ”kan alla bli ledare?” – ja helt klart finns det goda förutsättningar om man verkligen VILL vara ledare och därtill har ett genuint intresse för andras utveckling.

För när man är ledare mäts ens framgångar, i hur man lyckas förmedla ett budskap till andra, så att de känner entusiasm och engagemang.
Många ledare kan behöva arbeta på att agera via andra, snarare än att göra det själv, och även om man självfallet inte släpper sin yrkesspecialitet helt då man bli chef, så förflyttas fokus från specialist och expert till ledare.

Men vad är det då som gör att medarbetare känner engagemang, får utlopp för sina talanger och sin vilja, tar hand om kunder på ett professionellt och engagerat sätt?

Eva har identifierat ett antal områden/färdigheter som tycks vara viktiga för att lyckas som ledare :

 • Det personliga ledarskapet – jag kan bara vara mig själv, men HUR?
  • Hur får du tag i din ”karisma” och hur ska du få grepp om vad som är starkt/utvecklingsbart i din personliga ledarstil?
  • Vågar du möta både Jekyl och Hide inom dig – den viktiga självkännedomen, hur ökar du den?
 • Vad krävs för att väcka människors lust och glädje i jobbet?
  • Förståelsen för uppdraget, målen och vägen dit – hur kan du skapa det?
  • Ledaren som navigatör – vi behöver veta var vi befinner oss och vart vi är på väg!
 • Motivation, coaching och peppning – så viktigt och så underskattat….Gruppen – den fantastiska och farliga kraften i en grupp – hur kan du som ledare utnyttja gruppens dynamik och hur gör du om summan av delarna hamnar på 0?
  • Se mig – älska mig – alla vill bli sedda
  • Den underskattade feedbacken – hur, när och var?
 • Katten på råttan, råttan på repet – Chefen, medarbetaren och kunden – hur hänger kedjan ihop?
  • Vad får kunden att trivas?
  • Vad är service?
  • Vem vill och kan ge service?

Eva Norrman-Brandt har efter mer än 15 år, som bl a kurator, psykoterapeut och projektledare inom landstinget i Stockholm sadlat om och har de senaste åtta åren arbetat med ledar- och medarbetarutveckling i olika företag och organisationer bl a SAS, Tieto Enator, Tyresö Kommun, Vårdförbundet, Sveriges Riksbank m. fl.