Håkan Lättman

Svampar är en doldis för många eller ett föredrag om vårt klimat!

Det finns många roliga, spännande och intressanta grejer att berätta om naturvetenskap. Håkan har 2 föredrag där han berättar om naturen. Det ena tar dig med på en resa in i svamparnas mystiska värld. Han svarar på frågorna; Vad är en svamp för något? Vad händer i en hyf? Hur ser svamparnas förökning ut? Vem är de släkt med? Och sist en genomgång av de fem stora svampgrupperna.

Det andra föredraget handlar om biom och ett klimat i förändring. Här berättar Håkan om, temperatur, nederbörd, växter och djur från de 8 stora biomen. Dessutom forskningsläget för hur växter reagerar på klimatförändringar. Föredraget avslutas på engelska då han berätta han om sin egen forskning på lav.

Håkans PowerPoint har prioritet på bilder, inte text. En bild säger mer än tusen ord. Fina bilder och bilder som förtydligar presentation är viktigt. Manus är kännetecknande för Håkan. Varje ord är genomtänkt. Föredragen tar 40 minuter därefter finns det tid för några frågor. På LinkedIn brukar Håkan en gång i veckan berätta om något aktuellt som händer i naturen. Kolla in och se hur Håkan presenterar naturvetenskap på ett enkelt och lättförståligt sätt.

Biografi

Håkan Lättman är filosofie doktor i biologi. Hans yrkesverksamma karriär började med flera olika praktiska yrken. Han är utbildad snickare och golvläggare. Under kortare perioder har han testat på att vara kock, bagare, konditor, städare, rallare och han har dessutom varit terminator på skadedjur: svartmyra, geting och silverfisk åt Anticimex. Han har också haft ett eget företag, ”Lättmans Golv” i Gamleby.

I mitten på 90-talet börjar han studera. Håkan läser in ett treårigt gymnasium, går på folkhögskola, studerar på Universitet och hösten 2012 försvarar han sin avhandling ”Studies on spatial and temporal distributions of epiphytic lichens”. Som lärare på Södertörns Högskola har han haft föreläsningar, exkursioner, seminarier och laborationer huvudsakligen i ämnet biologi men till en viss del även kemi, fysik och geologi.

Han har varit botanisk guide till gästerna på lyxhotellen Salzburger Hof i den vackra byn Bad Gastein, Österrikiska Alperna; http://faunistik.blogspot.se/2009/06/hakans-glassiga-toppjobb-tack-vare.html.