Jivan Wells

”Livet som Affärskoncept”

Det går att driva företag på feminina principer utan att kompromissa. Det går att skapa lönsamhet och samtidigt skapa en harmonisk helhet av arbete, familj och fritid.
Det som Helen Fisher, PhD och forskningsprofessor, kallar Kvinnors Naturliga Ledaregenskaper, har efterfrågats i decennier - utan att de definierats som just kvinnliga.
Genom att urskilja vad som är manligt och kvinnligt, maskulint och feminint, inom var och en, urskiljer vi vad som kallas chefskap respektive ledarskap.

Båda behövs för att skapa en framgångsrik organisation med engagerade medarbetare. Precis som det är lättare att gå med två ben, behöver vi både ha koll på budgetens sista rad, samtidigt som vi ansvarar för att alla upplever mening med sitt arbete.

Från ett seminarium med Jivan Wells kommer ni att få med er insikter och verktyg som är direkt användbara i vardagen, både på jobbet och hemma.
Med humor, hjärta och viss envishet leder hon er på en resa genom livet mot meningsfull utveckling och ökat lönsamhet.

Jivan Wells har över trettio års erfarenhet och utbildning i internationellt ledarskap, coaching, teambuilding, personlig och andlig utveckling. Hon har levt och arbetat över hela världen, bland annat i Indien, Nepal, Afghanistan och USA. Sedan 17 år jobbar hon med ledarutveckling mot chefer och egna företagare. De senaste tio åren med huvudfokus på kvinnors företagande och ledarskap.