Lena Dur Högnelid

Från Aha till Haha!

En workshop med den ”skrattande psykologen”

Skrattande ger goda effekter för hälsan och välbefinnandet  men också för  arbetsglädje, samspel och prestation. Söker du en spännande och givande workshop som ger energi, aha-upplevelser och är engagerande för alla? Välkommen till workshop om och med massor av SKRATT.

Som erfaren organisationspsykolog och kunnig skrattspecialist leder Lena workshopen ”Från Haha till Aha”.
Mellan väl designade skrattövningar presenteras forskningsbaserad och inspirerande kunskap, utifrån gruppens behov och önskningar. Det brukar vara svårare att sluta skratta än att börja!

Skrattande (och leende)  är  en friskvårdsfråga för individen. Dessutom har skrattande en positiv effekt på kreativitet, stressbalans och är en viktig del för resiliens (bemästrande av svårigheter ). Men skratt och leenden påverkar också samspel, kommunikation, empati och lyssnande.

Ska det vara nödvändigt med leenden och skratt på jobbet? Ja, om man vill ha en  arbetsplats med goda sociala relationer. Detta är en viktig faktor för arbetsglädje och hälsa men är också en byggsten för prestation. Vi är varandras arbetsmiljö! 

Hur ser ert skrattklimat ut? Och hur många skratt tror du att du behöver? Workshopen kan användas som ett annorlunda och uppskattat inslag på konferensen, på personalmöten eller på kick-offen.  Kan med fördel användas som del i strategiskt arbetsglädjearbete! Skrattgaranti utlovas! Många referenser finns! Även på engelska.

Alternativa rubriker är:

Strategiskt arbetsglädjearbete  –  vad är det?

Skön balans – här nånstans!, som är en föreläsning om stresshantering.

Lena Dur Högnelid är leg psykolog(KBT), skrattspecialist och föreläsare  med mångårig erfarenhet från egen verksamhet och från företagshälsan. Hon har genom åren utvecklat sin expertis kring strategiskt arbetsglädjearbete och preventiv/positiv psykologi med underkategorierna skratt, resiliens och stresshantering. Lena har genomfört hundratals workshops och seminarier kring och med skratt, främst på företag och i organisationer. Hon har flertalet gånger förekommit i media samt varit aktiv i ett antal evenemang för allmänheten. Hon skriver nu på sin första bok i ämnet ”skratt”.