Micke Darmell

Uppkopplad eller Avkopplad?

– om konsten att verka i en uppkopplad värld

En organisation är summan av alla dess relationer, såväl på insidan som i kontakt med kunder, samarbetspartners och samhället i stort. Påverkas en relation, påverkas helheten, precis som i vilket ekosystem som helst. Verksamhetens relationskapital som man talar idag, är kanske den viktigaste och mest värdefulla tillgång en verksamhet har.

Relationer idag påverkas av den ständiga uppkopplingen- många gånger på ett positivt sätt. Dock gör den ständiga uppkopplingen det svårare att vara närvarande vilket också gör det svårare att verka i team.

I en värld där trycket på arbetsplatserna är större än någonsin, där tiden är den största bristvaran i privatlivet och när de flesta relationerna finns på nätet är det inte så lätt att vara härvarande.

När arbetslivet allt mer smälter samman med privatlivet skapas paradoxer. När du är på jobbet kanske du tänker på barnen eller fritiden, när du är hemma kanske du skickar mail och tänker på jobbet. Det är dags att ändra på detta nu!

Mickes tes är att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner så kommer du att misslyckas om du inte kan vara närvarande.

Välkommen på en inspirerande föreläsning som du kommer ha mycket glädje av såväl i arbetslivet och privatlivet.

Micke Darmell är Sveriges främsta mötesevangelist! Med en bakgrund inom vården har han ett grundmurat intresse för människor och möten. Sådana möten som du går på på jobbet, och möten mellan människor. Han har nu över 20 års erfarenhet från mötesbranschen och föreläser sedan åtta år tillbaka och hur organisationer kan förbättra sina möten.