Peter Åberg

Huvudämnen i Peters föreläsningar och halvdagsworkshops

Få har varit med om de toppar och dalar i livet som Peter varit. Han föreläser utifrån personliga erfarenheter om hur man finner sin inre styrka när det oväntade inträffar. Föreläsningen handlar om att utmana sig själv och att våga pröva saker utanför sin komfortzon. Peter kopplar sina erfarenheter som global förändringsledare till sin egen livshistoria, från att lära om att tala och gå efter en allvarlig olycka till att genomföra ett Marathon. Han belyser hur man genom att identifiera och analysera olika med och motgångar i livet kan få djupare insikter och skapa tydligare målsättningar för sig själv och arbetsgruppen.Peters föreläsningar anpassas efter beställarens önskemål. Han har erfarenhet av att tala som keynoteinför internationell publik med flera tusen åhörare, på företagsevent och för arbetsgruppen som önskarreflekterande och lagstärkande halvdagsworkshops. Individ såväl som grupp som behöver verktyg för att sträva mot ett gemensamt mål bör lyssna på Peter. Inget är omöjligt så länge som du tror på dig själv och ditt lag är en av Peters huvudteser.

Bakgrund

Internationellt anlitad föreläsare & inspiratör med över 150 genomförda föreläsningar ochhalvdagsworkshops i 16 länder på 5 kontinenter.

Erfaren coach & global projekt- och förändringsledare för ledningsgrupper och arbetslag med syftet attöka effektivitet, förbättra processer och stärka lagandan. Arbetar till vardags som Finans, IT och HRdirektör på Nederman’s Duct & Filter Elements division. Han arbetade tidigare som Regional businesscontroller på Alfa Laval med ansvar för Central & Östeuropa, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika.

Executive Education från Wharton School of the University of Pennsylvania 2011.

Gratis föreläsning för skolor

För varje debitering till vuxen publik skänker Peter kostnadsfria föreläsningar till skolor i hans närområde.

Ett urval av Peters uppdragsgivare

›Förenta Nationerna i New York och de Svenska ambassaderna i Colombia, Tjeckien och Rumänien

› Företag som exempelvis Tetra Pak, Alfa Laval, McNeil, GAC, Randstad, Swedbank, Mars Inc, Sony Mobile,Lindab och Deloitte.

› Handelskammare och affärsnätverk i exempelvis Sverige, Brasilien, Ukraina, Dubai, Sydafrika, Turkiet ochBulgarien. Business Sweden i México och Turkiet› Svenskt landslag inom kanotsporten, idrottslag på elitnivå och idrottsföreningar.

› Kundevent på Grad Hotell och personalevent på exempelvis Malmö Live.

› Olika konferenser för exempelvis neurokirurger, intensivvårdsläkare och hjärtmottagningen på SUS.

› Peter har gjort kostnadsfria föreläsningar för exempelvis över 13000 barn på 70 skolor i Sverige,Colombia, Sydafrika och Polen. Han har arbetat med Barnonkologen/Barncancerföreningen Södra påLunds Universitetssjukhus och med sociala projekt i Malmö Stad.