Peter Siljerud

”10 IT-trender ”

Under detta föredrag tas ni med på en resa in i framtiden - en framtid som börjar nu! Presentationen tar sitt ursprung i vad som sker i forskningslabben idag och blickar runt hörnet för hur utvecklingen förväntas bli de närmaste åren.

Föredraget behandlar ett brett spektrum av trender som rör både framtidens datorer, internet, mobiler och användare. Trots det rika innehållet är presentationen inte tekniskt komplicerad - alla som kan slå av och på en dator har behållning av detta.

Under detta föredrag tas ni med på en resa in i denna framtid - en framtid som börjar nu!
Presentationen tar sitt ursprung i vad som sker i forskningslabben idag och blickar runt
hörnet för hur utvecklingen förväntas bli de närmaste åren. Föredraget behandlar ett brett
spektrum av trender som rör både framtidens datorer, internet, mobiler och användare.
Det handlar inte om några dammiga punktlistor i Powerpoint, utan istället om en visuell
presentation med högt tempo!

• Teracomputing
• World Wide Computer
• Displaydominans
• Naturliga gränssnitt
• Sensornätet
• Den analoga revanschen
• Teleportering
• Just-in-time Living
• Virtuella luffarmärken
• Mobila livsnavigatorer

Peters trendspaning är lika underhållande och stimulerande och då tekniken spelar en avgörnade roll i utvecklingen så är detta en riktig bra kristallkula för hur branschen, företaget, produkten eler tillvaron kommer att te sig.

Peter Siljerud har i flera år arbetat med framtidsstudier och affärsutveckling inom IT-branschen. Han är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare och utbildare.