Ron Watson

”Arbetsglädje till alla”

Med vilka steg går du till ditt arbete? Med lätta eller tunga? 

Arbetsglädje är viktigare än någonsin! Arbetsglädje är en förutsättning för att klara av nutidens arbetsliv med snabba och återkommande förändringar. Hur vi agerar - och - reagerar - är helt avgörande för hur vi lyckas med arbetsuppgifterna. Att finna arbetsglädje och att uppmuntra andra till arbetsglädje är inget "flum" utan ett sätt att klara av svårigheter på arbetet och i livet.

Lika mycket som vi behöver en hög grad av yrkeskompetens och meningsfulla arbetsuppgifter för att prestera vårt bästa, behöver vi arbetsglädje för att nå ett gott resultat. vi tillbringar en tredjedel av vårt vakna, vuxna liv på arbetet vilket gör arbetsglädje till en fråga om livskvalitet.
Det är lätt att vara positiv när allting går bra. När det är besvärligt, är det viktigt att åtminstone tänka positivt och se möjligheter som finns för att kunna gå vidare. Vi behöver inte alltid gilla situationen för att vara positiva. Att vara positiv är detsamma som att vara kreativ, och det kan innebära att vi göt vårt allra bästa i en svår situation.

Bjud dig själv och dina arbetskamrater på en energipåfyllning. Föreläsningen ger insikter och strategier i hur vi "bygger en bättre arbetsplats" genom att betona betydelsen av varje människas resurser och förmåga samt hur vi skapar ett positivt arbetsklimat där uppmuntran och engagemang är viktiga grundpelare.

Ron Watson kommer med glädje till din arbetsplats för att tala om arbetsglädje och den psykosociala arbetsmiljön. Korta föreläsningspass varvas med roliga övningar. Åhörarna erbjuds praktiska redskap för att öka arbetsglädjen, förbättra samarbetet och skapa ett positivt arbetsklimat.

Föreläsningen innehåller bl.a. följande rubriker:

  • Har du ett jobb eller ett arbete?

  • Arbetsglädje och den psykosociala arbetsmiljön.

  • Relationen vuxen - vuxen.

  • Förändringar som en naturlig process.

  • Vår bekvämlighetszon.

  • Ett gott skratt förlänger livet och skapar ett positivt arbetsklimat.

  • Spridningseffekten - den positiva och den negativa.

  • Kritiskt tänkande - att granska istället för att enbart hitta fel.

  • Initiativets makt - att välja arbetsglädje.

  • Att uppmärksamma det roliga i arbetet.

Ron Watson har sedan 1983 arbetat som föreläsare, författare och coach. Ron har hållit uppskattade föreläsningar och kurser för tusentals människors inom både den privata och offentliga sektorn. Han har en mångfacetterad bakgrund i arbetslivet. Ron Watson är fil kand i filosofi och socionom. Han är utbildad i NLP och interaktionistisk psykoterapi. Han har fått Encouragement-träning av Mike Pegg och Source Breathwork-träning av Binnie Dansby. Han är född och uppvuxen i Kalifornien, USA, och har bott i Sverige sedan 1968.