Stig Wiklund

Motivation, mål och positivt tänkande på jobbet”

Motiverande medarbetare gör ett bättre arbete. Såväl kvantiteten som kvaliteten på de utförda arbetsuppgifterna ökar. Och antagligen har motiverande människor det roligare. Att förstå vad man gör och varför, att ha ett mål som man sympatiserar med, att ha meningsfulla arbetsuppgifter och vara klar över sin egen roll – det är att vara motiverad.

Människor presterar mer när de vet vad som förväntas av dem. Många överträffar sig själva när det finns en utmaning

Alla växer när de involveras i processen. Men man får ingen förändring och motivation med mindre än att hela människan är med – både det yttre och det inre. När det sker uppstår förtrollning!

Positivt tänkande föder framgång – den lärdomen drar vi av inte minst forskningen inom idrottspsykologin. När vi talar om idrott är det en självklarhet att det är svårt att tänka negativt och samtidigt göra bra prestationer. Samma sak gäller människor privat och i arbetslivet. Genom att lyfta fram allt som är bra går det att bryta den onda cirkeln av negativa tankar och förväntningar. I stället skapas en positiv spiral som ger näring åt en konstruktiv utveckling.

 Huvudpunkterna i den här föreläsningen ligger i första hand på:

  • Vad är motivation?
  • Hur motiverar jag mig själv?
  • Motivation och mål.
  • Se, upptäcka och lyfta fram vad som är bra på och bygga vidare på det
  • Mental inspiration - ha en positiv framtidsbild – våra bilder och tankar styr oss.

"Det finns bara en verklig framgång - att kunna tillbringa sitt liv på det sätt man själv vill”  - Christopher Morley

Syfte: Att ge ett antal praktiska verktyg och tips för att kunna skapa motivation, mål och positivt tänkande på jobbet och privat samt att visa på hur vi på vår arbetsplats (Bollsta Herrgård) har byggt upp en arbetsplats med hög motivation och positivt tänkande, som har fått hedersomnämnande i Alectas tävling om Sveriges bästa arbetsplats.

Stig Wiklund föreläser och utbildar kring inspiration, mental träning, att fokusera det positiva, den goda arbetsplatsen, balans i livet, coaching och chefs– och ledarskap.
Stig har också tillsammans med medarbetarna praktiskt byggt upp ”Den goda arbetsplatsen”, både på Rossö Gård i Nyland och Bollsta Herrgård i Ångermanland, som har fått utmärkelse i Alectas tävling om Sveriges bästa arbetsplats.
Han är också mental coach åt bl a Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Helena Ekholm, m fl