Ulrika Schelwander

Öka människors engagemang, motivation, arbetsglädje och förmåga att samarbeta

Min mission är att arbeta för mer passion, dialog och samarbete i verksamheterna. Jag tror på att växa och utvecklas tillsammans och att våga tänka och göra annorlunda.

Jag genomför mina uppdrag med energi, glädje och en twist som ofta överraskar. Jag erbjuder inspirerande föredrag samt utvecklande workshops inom kommunikation och ledarskap. 

- Med min hjälp slipar ni på kommunikationen och stärker därmed samarbetet på din arbetsplats. Det sker genom föredrag, seminarier och workshops som jag utformar och faciliterar. Deltagarna är involverade och engagerade från första stund. Metoder för upplevelsebaserat lärande och praktiskt arbete gör att känslan att ”jag vill göra och har verktyg för det” skapas. Jag har en stor verktygslåda och bred erfarenhet, vilket ger deltagarna de metoder och verktyg just de behöver och har nytta av för att jobba vidare i sin verksamhet.

Jag håller också utbildning i Utvecklande ledarskap där du tränar på att utveckla framgångsrika ledarbeteenden. 

- För mig är det viktigt att deltagarna involveras tidigt och är engagerade. Jag använder därför flera perspektiv och verktyg, som tal, text, visuella uttryck och rörelse i rummet. 

Exempel på tidigare uppdrag; KTH, Energimyndigheten, Evry, Transportstyrelsen, Läkarförbundet, Cap Gemini mfl